.RU

20.11.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол20.11.2008 г., с. 3


^ 13 партии приели незаконни дарения


Помещения на политически формации са превърнати в бакалии и ресторанти, обяви Валери Димитров

Отново има получени дарения от полити чески партии в нарушение на законови те забрани и това се отнася за 13 поли тически партии. Това каза проф. Валери Димитров, председател на Сметната палата, на пресконференция вчера. По думите му нарушени са разпоредбите за получаване на средства от дружества с над 5 на сто държавно или общинско участие или с над 25 % държавно участие.

Най-много са получавани средства от обществени поръчки. Организации на БСП, НДСВ, СДС, ССД, ГЕРБ и ЛИДЕР са спонсорирани по този начин, но са върнали веднага парите, след като установили нарушенията. 11 от общо 15 партии, които дължат данък върху даренията, не са го платили, а 9 са го внесли едва по време на одита на балансите им.

Проверена е финансовата дейност и управлението на имуществото на 23 политически партии, получаващи държавна субсидия от централния бюджет през 2007 г., както и законосъобразността на получените средства на 16 формации, участвали в изборите за членове на Европейския парламент или местните избори през 2007 г., които не са получавали държавна субсидия. На една политическа партия, която е декларирала дарения за предизборната кампания, не е извършен одит, тъй като не са представени документи, и това е Движение за свобода и справедливост - Стара Загора.

Направена е проверка как се стопанисват над 1000 имота на политически партии в страната, като само в столицата техният брой е над 400, обясни проф. Валери Димитров. Според сега действащия закон не всички партии имат право да получават дарения от държавата и общините. 22 са формациите, които неправомерно през тази година са получили и са ползвали помещения. Извършеният анализ показва, че на някои места помещенията се използват не по предназначение, например като магазини за хранителни стоки или аптеки. Част от сградния фонд за партийна дейност пък e организиранa като кафенета и ресторанти. Такива нарушения са установени - при БСП - 2 договора, БЗНС на Георги Пинчев - 1, СДС - 8, „Атака“ - 1, Български социалдемократи - 1. В хода на одита БСП, СДС и „Атака“ са прекратили тези договори.
20.11.2008 г., с. 5


В Бюджета: Повече пари за инфраструктура, социални разходи, образование и здраве


Повече средства за инвестиции в инфраструктура, социални разходи, образование и здравеопазване предвижда законопроектът за Държавния бюджет за 2009 г., който парламентът обсъди на първо четене вчера. Прогнозираният икономически растеж е 4,7 процента. Очакваните преки чуждестранни инвестиции са 5,3 млрд. евро. Предвидената инфлация в края на годината е 5,4 процента, а средната за периода - 6,7 на сто. Бюджет 2009 предвижда по-висок размер и на разходите за образование и здравеопазване. За образование те са 2981,4 млн. лв. - с 14,3 процента повече спрямо тази година. Разходите за здравеопазване са 3077,2 млн. лв. и бележат ръст 18,1 на сто спрямо 2008 г. Освен това се предвижда осъществяването на допълнителна инвестиционна програма със средства от предвидения резерв за публични инвестиции в размер до 400 млн. лв. Субсидиите, които включват и средствата от ЕС под формата на помощи, ще достигнат 1 828,8 млн. лв. През 2009 г. не се предвижда промяна на политиката в областта на прякото данъчно облагане, като се очаква ниската данъчна тежест върху доходите на физическите лица и върху печалбите на фирмите да продължи да влияе благоприятно върху развитието на икономиката. От 1 януари 2009 г. държавата ще се включи като трета страна в разпределението на осигурителната тежест за фонд „Пенсии“ по схемата 8:10:12. Размерът на максималния месечен осигурителен доход се запазва. Както и през 2008-ма той ще бъде 2000 лв. Минималният ще бъде увеличен от 240 лв. на 260 лв. Минималната работна заплата ще се увеличи от 220 лв. на 240 лв. Бюджетните заплати ще бъдат повишени с 10 на сто от 1 юли. През 2009 г. пенсиите ще бъдат увеличени на две стъпки - от 1 април и от 1 юли. Общо за годината те ще нараснат с около 20 процента. Повишението на пенсиите от 1 април ще бъде на база на извършеното осъвременяване от 1 юли 2008 г. с 10,35 на сто и на преизчислението от 1 октомври т. г. на всички пенсии за трудова дейност. От 1 април пенсиите ще бъдат преизчислени чрез увеличаване на тежестта на всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула от 1 на 1,1 на сто. Максималният размер на пенсията от 1 април 2009 г. ще се повиши от 490 лв. на 700 лв. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 април 2009 г. ще нарасне от 113,49 лв. на 124,84 лв. Социалната пенсия за старост ще бъде повишена от 84,12 лв. на 92,53 лв. От 1 юли 2009 г. предвиденото увеличение на пенсиите е 9,7 на сто. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 юли ще нарасне от 124,84 лв. на 136,95 лв., а социалната - от 92,53 лв. на 101,51 лв. През 2009 г. детските надбавки ще бъдат 35 лв. в момента те са 25 лв. Повишава се и изискваният максимален средномесечен доход на член от семейството - от 300 лв. на 350 лв.
20.11.2008 г., с. 5


1 млрд. лева за програми в транспорта предвижда главната републиканска сметка


През 2009 година за програми в областта на транспорта са предвидени разходи над 1 млрд. лева. От общите разходи най-висок относителен дял се пада на капиталовите разходи за големи инвестиционни проекти. Сред тях са проектът за изграждане на втори мост на река Дунав при Видин - Калафат. По линия на ОП „Транспорт“ през 2009 година са планирани средства за големи инфраструктурни проекти като изграждане на автомагистрала „Марица“, част 1 и 4 от магистрала „Струма“, изграждане на връзката между околовръстен път София и магистрала „Хемус“. Предвидените собствени разходи по бюджета за 2009 година са в размер на 27 187 000 лева, от които 85 процента се генерират предимно от държавни такси.
20.11.2008 г., с. 7


Жители на Созопол бранят земите си от общината


Жителите на Созопол са силно притеснени за земите си заради приетия устройствен план на града. Според тях чрез одобряването му общинската администрация обслужва частни интереси. В основата на конфликта са 52 декара площ, които се намират в местността Света Марина, на входа на Созопол. Чрез плана земите на над 50 собственици стават неизползваеми. Те недоволстват от планираното от общината озеленяване на имотите им, съобщи Нова телевизия. В същото време съседни общински парцели попадат в зоната за отдих и курорт. Така частните земи се превръщат в градски парк, а общинските в петзвездни хотели. Жителите на Созопол не разбират защо се изсича половинвековна борова гора, за да се застрои, а ще се озеленяват празни поляни и баири. Те допълват, че на територията на Света Марина е нерационално да се създаде парк, защото мястото е в покрайнините на града и липсва пешеходен достъп до него. Обяснението на администрацията е, че общият устройствен план ще доведе до финансовото благополучие на града. Според кмета на Созопол Панайот Рейзи някои от частните имоти могат да бъдат прехвърлени в зоната на застрояване след преразглеждане на индивидуалните жалби.
20.11.2008 г., с. 8


Предконгресно


БСП наистина е партия с минало, но тя не може да бъде партия на миналото


След няколко дни ще се проведе първото заседание на 47-ия конгрес на Българската социалистическа партия при следния дневен ред:

1. Политически доклад на Сергей Станишев.

2. Отчет за дейността: на ВС, на ПГ, на ОПКК.

3. Приемане на нова програма на БСП - „За България - свободни граждани, справедлива държава, солидарно общество“.

4. Приемане на Политическа рамка „Социална България в социална Европа“ за участие на БСП в изборите за членове на Европейския и българския парламент през 2009 г.

5. Приемане на нов устав.

6. Избор на общопартийни ръководни органи.

Виждаме един твърде амбициозен в широтата на своето съдържание дневен ред. Дневен ред, който надхвърля възможностите на всеки един конгрес, пък бил той и с такива тренирани в дълги и скучни заседания делегати, каквито са тези на БСП. Наскоро водещ политик от левицата го определи като „политически миш-маш“. Въпросът „Удачно ли е точно сега да се занимаваме с толкова различни неща - програма, устав и политика?“ вече няма смисъл да бъде задаван, тъй като явно вече е взето решение, на което няма как да се противоречи. „Отгоре решават, отдолу - изпълняват“ е безотказен рефлекс в БСП. Асиметрията между горница и долница заплашва да се превърне в принцип на съществуване. Колкото по-разконцентриран е един форум, толкова по-ниска е неговата ефективност. Това е правило, от което БСП не е изключение.

И така, какво ни се предлага по-малко от една година преди изборите? Нова програма и нов устав. Програмната дискусия е дълъг, сложен и продължителен процес. Това не е едноактна пиеса, не е политически моноспектакъл, в който един човек играе, а останалите аплодират, или както е в нашия случай - вдигат ръце в знак на съгласие. За пример, в Германия работата по новата програма на ГСДП отне повече от петнайсет години.

От онези наглед обикновени, ала затова пък автентични изказвания на редовите членове на партията може да се види ясно какъв ни е проблемът. Жалко е, че БСП винаги бърза да отговаря на въпроса „Каква партия сме?“ още преди да е дала задоволителен отговор на питането „Чия партия сме?“. И ако тук, в проекта за нова програма, се прави опит за решаването на този проблем, това съвсем не е достатъчно. Защото

БСП не страда от програмна недостатъчност

а от дефицит на лява политика. И ако е верен също така фактът, че немалко беше свършено за тези три години в управлението (пенсионно дело, социални разходи, висше образование, култура, инфраструктурни проекти и т.н.), то не бива да се забравят и някои съществени пропуски. Да се оправдаваме с конюнктурата, наложена от избирателя, е най-лесно, но по този начин вместо конюнктурата да оправдава нашето поведение, ние служим за оправдание на конюнктурата. Тъй като тя се променя с действия, а не с констатации. Трябва да признаем, че в това отношение БСП и по-специално нейният лидер претърпяха съществена еволюция. Особено в последната година и половина градусът на социалната чувствителност беше повишен. Затова има различни причини, но то е неоспорим факт. За съжаление той още не е достигнал онези стойности, от които обществото има нужда. Сериозен проблем за БСП днес е как наред с необходимото предизборно консолидиране тя

да не се капсулира

Защото едно откъсване от обществото с цел временно стабилизиране на вътрешното единство, може да доведе партията до неблагоприятни последици. Рефлексът към вътрешнопартийно единение трябва да включва критична преоценка и активно предизборно настъпление. В този смисъл новият устав е важна крачка напред. С предложенията за въвеждане на мандатност на изборните длъжности и за разделение на властите (което трябва да бъде доразвито и задълбочено) проектоуставът може да бъде оценен като положителна стъпка във вярна посока. Защото не може едни и същи хора да бъдат едновременно председатели на районни и областни съвети на партията, министри, областни управители, депутати. Не може в Изпълнителното бюро да има хора с над 15-годишен стаж. В това отношение уставът им подарява още десетина години по върховете, тъй като мандатният принцип не действа със задна дата. А през това време хората се изхабяват, лицата се обезличават, а работата им се превръща в рутина. И колкото и значими качества да притежава съответният човек, той няма как да ги съхрани за по-дълго време на такива ръководни постове, които изискват реактивност, динамика и оперативна бързина.

Пред БСП днес

не стои лидерски проблем

но стои проблемът за промяна в ръководството. Партията ще даде отново своето доверие на Сергей Станишев, защото той показа, че освен политик може да бъде и държавник. Неоспоримото лидерство означава същевременно завишена отговорност. Ако от едната страна на медала пише „Свобода на действието“, на другата ясно се казва „Отговорност в поведението“. Пробният камък, разбира се, ще бъде резултатът от предстоящите избори. Пред БСП сега е поставена задачата да формулира своите политически, електорални, а оттук и изборни цели, така че да има ясен и еднозначен отговор за това какво разбира под изборен успех (респ. неуспех). А не после - след изборите - да тълкува всеки неуспех като успех или обратно.

В последните две години скандалните дни станаха повече от спокойните. Сред толкова много скандали, истински скандалното остана на заден план. Онези учудени погледи: на 15-годишното дете, което току-що е разбрало, че държи първото си отроче; на белобрадия старец, току-що пуснал „червената“ бюлетина, за да се върне вкъщи и разбере, че „вече няма да строим социализъм“.

Децата вече са будни не пред страха от комунизма, а пред порнографския филм или дозата екстази. И старите приспивни песни вече не вършат работа. Защото днес проблемът не е в това как да спим спокойно, а в това как да се събудим - от летаргията на примирение.

Днес повикът е: Към повече автентичност! За една партия

повече автентичност означава повече политика

За една лява партия повече политика означава повече грижа за онези, които обикновено никой никак не нарича. За губещите, онеправданите, изключените.

Големият извод от всичко това е, че на този етап за БСП са важни изборите, а с оглед на изборите - политиката и не толкова програмата. Чуват се различни гласове - експертни и политически, - че програмата не е готова. Вярно е, че последните текстове на проектопрограмата бележат осезаема тенденция наляво. Но това явно не е достатъчно. Лакмусът за всяка програма е политическата действителност. Това не означава обаче, че компромисът трябва да се узакони, като се превърне в принцип. Пред бузлуджанската орлица днес стои задачата да хармонизира в максимална степен своята политическа практика с програмните си прнципи, а не да легитимира политическите си неуспехи в програма с неясно и донякъде еклектично съдържание. В този смисъл приемането на програмата може да бъде отложено за едно от следващите заседания на 47-ия конгрес.

Защо изборите през 2009 г. са особено важни?

l Това са първите парламентарни избори след приемането ни за член на Европейския съюз. България все още се намира в началото на своята реформа. Формалното ни приемане за член на съюза не означава, че интеграцията е завършила. В някои сфери тя все още не е започнала. Предстои разпределянето на значителни финансови средства, както и появата на първите резултати от двегодишното ни членство. От това кой ще бъде на власт ще зависи и това кой ще „обере плодовете“ на управленските усилия от първите две години на членството.

l Големите интереси влекат след себе си големи пари. Бизнесът пряко се ангажира с политиката. Това се проявява най-силно по време на избори. БСП може и трябва да създаде санитарен кордон на чистата от тясногрупови икономически интереси политика.

l Тези избори ще бъдат пробен камък за политическата жизненост и дееспособност на столетницата. Те ще бъдат оценката на българския избирател за управлението на тройната коалиция, в което водеща роля има партията на българските социалисти, за нейното ръководство и неговата политика.

l Парламентарните избори догодина ще определят бъдещото управление като: дясно или ляво, коалиционно или еднопартийно. От левия или десен характер на управлението ще зависи близкото бъдеще на страната, както и положението, което тя трайно ще заеме в ЕС - на развиваща се страна, която се приобщава към средноевропейските стандарти, или на трайно изоставаща на дъното на съюза. Управлението - ляво или дясно - ще даде насока на по-нататъшните социални тенденции: към още по-голямо социално разслоение или към изграждане на стабилна средна класа. Що се отнася до коалиционната политика на БСП, проблемът не е „С кого да правим коалиция?“, истинският проблем гласи: „За какво да правим коалиция?“ Т.е. партията трябва да се стреми към постигането на предварителен консенсус по основни параметри на бъдещата политика още преди създаването на каквато и да е коалиция. Както видяхме, квотният принцип се оказа непродуктивен.

l През 2009 г. ще се проведат първите избори за български представители с пълен мандат в Европейския парламент. Те са важни за разположението на силите в Европарламента и за доверието на Европа към България.

От всичко казано следва, че основна цел на това заседание на 47-ия конгрес трябва да бъде формулирането, аргументирането и масовото прокламиране на нова лява социална политика на БСП, насочена към предстоящите през идната година избори. Четирите стълба на тази политика, които Левицата в БСП последователно отстоява, са:

1. Изработване и прилагане на план от предпазни и противодействащи мерки на световната финансова криза при нейното разпростиране над българската икономическа и финансова система. Стабилизиране на нивата на икономическия растеж до прогнозираните за догодина 5 % и постепенното им повишаване в зависимост от външната среда.

2. Решителни удари срещу корупцията и организираната престъпност чрез законодателни, кадрови и организационно-административни реформи на всички нива в системата.

3. Борба с бедността през нейното ограничаване в кратко- и средносрочен план и преодоляването й в дългосрочен план. Трябва да се стопира увеличаването на безработицата, предизвикано от глобалната финансова криза.

4. Цялостна технологическа, инфраструктурна, образователна и социална модернизация на България.

Това са четирите каузи, които предлагаме. Четири цели, които изграждат реалистичната мечта за България. Нещо, за което си струва да се положат всички усилия, които са необходими. Защото БСП наистина е партия с минало, но тя не може да бъде партия на миналото. Тя е призвана да бъде не просто социална партия (социална политика правят и десните партии). Тя трябва да бъде социалистическа партия. БСП трябва да бъде различната партия.

БСП е била и трябва да остане партия на грижата за цялото. Само така тя ще може да оправдае своето съществуване и историческата мисия, с която я натовари онова славно първо поколение български социалисти - нейни създатели.
19.11.2008 г., с. 6


Браво, кмете!

Нови детски площадки градят в район Изгрев


Панайот Бончев, кмет на район Изгрев, стегна детската площадка на ул. Русаля пред бл. 306, видя НТ. Такова чудо рядко се случва в София, затова по­търсихме районния кмет. "През април по мое пред­ложение бе регистрирано гражданско сдружение "Изгрев". В него влизат строителни фирми и дру­ги, които развиват дей­ност в моя район", обясни г-н Бончев. Така от сдружението решават да стегнат въ­просната градинка. От фирма Хоум Гардън прав­ят проекта, а от Интертайм континентал дават парите за реализация.

"Има и една спортна площадка срещу магазин Елемаг. През пролетта по същата схема ще я стег­нем и нея, ще направим изкуствена настилка", обещава Панайот Бончев.

^ Милена НЕДЕВА


Снимка на три колони - Ул. Русаля. пред бл. 306. Кметът Панайот Бончев поднови изцяло градинката, за да отдъхват там майки и малчугани.
19.11.2008 г., с. 6


Хаос - пак няма да чистят снега в малките улички


Липсва договор за това, твърди концесионерът Новера


Малко преди да падне първият сняг в София, се оказва, че няма кой да чи­сти малките улички, показ­ва НТ-проучване. От фир­мата концесионер Новера твърдят, че те не влизат в договора им. От общината обаче ги парират, че това е тяхно задължение. Дори се заканват да пишат про­тест. И най-вероятно ще стане това, което винаги е ставало - първият сняг пак ще ни изненада. Хората да нямат очаква­ния, че Новера ще чисти малките улички, каза пред НТ Димитър Димитров, пи ар на фирмата концесио­нер Новера, която се гри­жи за чистотата на столи­цата.

"Ние покриваме под 17 на сто от цяла София през зимата. При падането на сняг по договор Новера ще чисти само улиците с об­ществена значимост и те­зи, по които се движи масовият градски транспорт", обясни още Димитров. "Общината за тази година е заделила 7 милиона лева за зимно по­чистване. Ако имат пари, можем да влезем в малки­те улички, но това не е заложено в договора ни! Представете си, че натру­па 30 см сняг и вали два месеца! Тогава се съмня­вам дали и тези 7 милиона лева ще стигнат за улици­те с градския транспорт, да не говорим за вътрешнокварталните", категоричен е той.

Димитров каза, че от­давна машините са преоборудвани за зимни усло­вия. И са напълно готови за падането на първия сняг. "През топлите сезони те работят на друг принцип, за студеното време ги обо­рудваме, за да станат като снегорини", добави пиарът на Новера.

Според него зимата ня­ма да изненада фирмата концесионер. "Закупили сме достатъчно количе­ства смески и луги, с които ще разтопяваме снега, и те вече са на склад и чакат да бъдат използвани", твърди Димитър Димитров. Той обещава, че Новера няма да чака да натрупа снегът, а ще почне да чисти ведна­га - още при падането му. "Бройката на снегорините не е важна, важното е, че те са достатъчно", обясни пиарът.


Снимка на две колони - Тази година лугата, която ще разтопява снега, е на магнезиева основа. "Тя щади гумите на колите, обувките и дрехите", твърди Димитър Димитров, пиар на Новера.
19.11.2008 г., с. 6


Веска Георгиева, шеф на Столичния инспекторат:

От Новера говорят глупости


- Г-жо Георгиева, точ­но преди да падне пър­вият сняг, се оказва, че няма кой да чисти мал­ките улички...

- Новера по договор трябва да чисти и вътрешнокварталните улички. Ето сега разговарях със Силвия Крумова, началник-отдел Анализи и от­четност при мен. Тя каз­ва, че според годишната задача Новера трябва да чисти при зимни условия улиците с масов транс­порт до асфалт, а вътрешнокварталните - до прохо­димост.

Освен това вътрешнокварталните улици са гри­жа на районните кметове, Ама те ще ви кажат, че нямат пари и техника, за да чистят от снега там! За­това общината е задели­ла пари и за тях.

- Все пак концесионе­рът твърди, че има ангажимент за почистване на 17 процента от цяла София?

- Това са пълни глупо­сти. Бъркат цифрите и мо­же би имат предвид 97 процента от София. Вед­нага ще им напиша проте­стен факс, защото не раз­бирам техните изявления.

- Проверихте ли дали техниката им е готова за зимни условия? Да не стане като миналата го­дина и улиците след по-обилен сняг да останат непочистени?

- Проверили сме я. За нас е важно да се чисти качествено и навреме, за да осигурим нормален живот на града при зимни условия. Хората обаче да не чакат само на нас. Аз живея на ул. Богориди в кв. Подуяне. Не може да плащам 20 лева такса смет и да си стоя зад неизмития прозорец в очаква­не общината да ми чисти снега три пъти на ден.

Районните кметове трябва да мотивират гражданите сами да чист­ят пред входовете. Ние поемаме ангажимента да ринем и опесъчаваме спирките и улиците с град­ски транспорт. Но хората да си чистят пред входо­вете, да си направят про­ходими пътечки.

Милена МИНЧЕВА
19.11.2008 г., с. 16


Прилепов бъзик

Всеки софиянец снегорин!


Снегът ще падне и никой няма да чисти малките улички в София (стр. 6). Позната картинка. Концесионерът Новера обясня­ва как няма пари за това. Общината отсега готви протести, даже препоръчва на район­ните кметове сами да мотивират хората да преборят стихията. Щом трябва да помогнем, са нужни вдъх­новяващи лозунги. Например: Снежинките враг №1 на демократичното управление! Или: Преспите - основен препъникамък пред колата на промяната.

И най-важният: Всеки столичанин - снегорин, всяко семейство - булдозер!

Нено ПЕТКАНОВ
20.11.2008 г., с. 2


Горещ стол


Банките водят пазара на имоти


► През 2009 г. ще станем свидетели на промени на пазара на недвижими имоти. Това заяви Никола Стоянов, управляващ съдружник в Бългериан Пропертис, на отговор на Въпрос на читател на ipo.bg. Има все повече предложения за готови и завършени нови имоти, както и по-голяма склонност у про­давачите да предлагат отстъпки на клиенти със сериозни намерения. Всичко обаче е 6 ръцете на банките, каза още той. Повече - четете на ipo.bg.
20.11.2008 г., с. 2


От форума

Брюксел поставя условия за парите по ИСПА


Факт е, че в цяла България няма нито една завършена магистрала, а пътищата са сякаш от Втората световна война.

Володя


От материала става ясно, че на управляващите им е ясно, че няма как да покрият изискванията на ЕС и да се изкарат толкова честни. Затова те търсели други средства за финансирането на пътищата. Е, какво повече има да говорим.

Татяна
20.11.2008 г., с. 6


Строителство: Материали


Белгийската Hubo стъпва на пазара у нас


Веригата от типа Направи си сам отваря първи хипермаркет в София след дни


Радостина Маркова, rmarkova@pari.bg

Над 40 магазина планира да изгради в България през следващите 10 години белгийската верига от типа Направи си сам Hubo. Първият от тях е вече завършен и ще бъде открит на 28 ноември в столичния квартал Орландовци, съобщи управителят на обекта инж. Радослав Радков. Магазинът, в който са вложени над 3.5 млн. EUR, ще отвори с асортимент от 20 хил. стоки за дома и градината, както и с голям склад за търговия на едро.


Стратегия

Строителните хипермаркети Hubo имат над 35-годишна история и над 100 обекта само в Белгия. У нас, както и на всички пазари в чужбина, веригата навлиза чрез франчайзинг. Правата за нашата страна държи дружеството Хубо България, чийто управител е собственикът на компанията за търговия със строителни материали Детекс трейдинг Деян Терзиев. Само в София ще бъдат изградени 4 хипермаркета Hubo.

Плановете на белгийската верига включват и големите областни градове - Варна, Бургас, Пловдив, Стара Загора. Там, както и в столицата, Hubo ще влиза със самостоятелни обекти или такива в рамките на ритейл паркове заедно с други големи търговски вериги с допълваща дейност.


Новости

Hubo оперира на площи между 2000 и 12 хил. кв. м, като първият магазин у нас ще е с търговска част 2500 кв. м. На по-малка площ не можем да предложим достатъчен асортимент, обясни Радослав Радков. Основни конкуренти на Hubo у нас са германската верига Praktiker и френската Mr. Bricolage. Различното в концепцията на белгийската верига обаче ще е услугата драйв ин (drive in). Тя позволява да се влиза в склада на магазина директно с бусове и малки камиони и да се пазарува на едро. По този начин към целевата група на типичните за веригите Направи си сам клиенти от Hubo прибавят и фирмените клиенти.


Марки

Белгийската верига ще заложи на доброто съотношение между качество и цена. В началото близо 70% от асортимента в нейните магазини ще е от белгийски стоки, а останалите 30% - от български. С течение на времето ще променим това съотношение в полза на българските продукти, твърдят от Детекс трейдинг.
20.11.2008 г., с. 7


Компания: Намерения


Заубермахер влага 9 млн. EUR, за да чисти София


Компанията не пожела да съобщи цената, на която ще предостави услугите си на Столичната община


^ Ралица Христова, rhristova@pari.bg

Заубермахер България ще инвестира 9 млн. EUR за почистването на петте района в София, за които бе избрана в конкурс на Столичната община. Това съобщи управителят на Заубермахер в България Станимир Добрев на пресконференция, на която присъства и собственикът на австрийската компания Ханц Рот.


Инвестиции

Средствата са необходими в подмяна на всички кофи за смет в петте квартала - Младост, Люлин, Овча купел, Витоша и Триадица. Освен това компанията ще изгради острови, на които ще се поставят контейнерите, вместо те да стоят на платната за движение.

Заубермахер вече е закупила над 60 автомобила, с които ще бъде извършвано сметосъбирането. Те са с по-малък габарит, за да не се създава проблем с уличното движение. С поемането на тази поръчка Заубермахер България ще разкрие около 500 работни места. Ще помоля в договора със Столичната община да бъдат вмъкнати още по-тежки условия за нас, за да бъде подобрено сметосъбирането в този град, посочи Ханц Рот.


Планове

Нашата задача е да извършваме само извозването на отпадъците до сметището, каза Добрев. Въпреки това ние сме готови да помогнем на общината и за преработката на отпадъците, допълни той.

В бъдеще Заубермахер има намерение да изгради и модерен завод за получаване на алтернативно гориво чрез изгарянето на отпадъци.

Цени

От компанията обаче отказаха да съобщят какви са цените, по които ще се извършва услугата. Ще предоставим тази информация, след като договорът бъде подписан, заяви Станимир Добрев. Компанията работи в 1600 общини в 7 държави и никога не се е обвързвала с политически интереси. Ние работим за това всички партии да обърнат внимание на опазването на околната среда, заяви собственикът на фирмата Ханц Рот по повод на нападките от БСП, че конкурсът е бил предопределен.
20.11.2008 г., с. 8


Бургасгаз влага 10 млн. лв. в газова мрежа


Бургаското дружество за разпределение и обществено снабдяване с природен газ Бургасгаз ЕАД ще вложи 10 млн. лв. през 2009 г. в разширяване на газоразпределителна мрежа по Южното Черноморие. Несебър и Слънчев бряг ще бъдат най-облагодетелствани от инвестицията, заяви изпълнителният директор Златин Димов. През тази година дружеството инвестира 5 млн. лв. в строежа на 26-километрово трасе. Газифицирани са 200 предприятия. Продължават работите в Айтос, а в Карнобат до края на годината ще бъдат газифицирани всички общински обекти. Бургасгаз планира до 2010 г. дължината на газопровода да е 130 км.
20rossiya-vo-vtoroj-polovine-xviiv-soslovno-predstavitelnaya-monarhiya-sobornoe-ulozhenie-1649g.html
20th-international-youth-leadership-conference-informacionnij-byulleten-novosti-mo-rapn-konferencii-publikacii.html
21-02-11-g.html
21-22-2-i-m2-22-2-n-g-gurevich-pod-redakciej-kand-fiz-mat-nauk.html
21-27-pravilnaya-ili-nepravilnaya-rasstanovka-znakov-prepinaniya-otmette-predlozheniya-s-punktuacionnimi-oshibkami.html
21-37-esli-ukradet-kto-nibud-bika-ili-ovcu-i-zarezhet-ili-prodast-to-stoimost-pyati-bikov-dolzhen-on-zaplatit-za-bika-i-stoimost-chetireh-ovec-za-ovcu-stranica-6.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/variant-1-uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-metodika-prepodavaniya-matematiki-specialnost-050708.html
 • grade.bystrickaya.ru/napravlenie-razvitiya-grazhdanskogo-processualnogo-zakonodatelstva-v-svyazi.html
 • university.bystrickaya.ru/glava-6-principi-organizacii-uchebnoe-posobie-dlya-studentov-specialnosti-062100-080505-upravlenie-personalom.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/obshie-polozheniya-obshie-svedeniya-o-procedure-zaprosa-predlozhenij-zakupochnaya-dokumentaciya-po-provedeniyu-otkritogo.html
 • student.bystrickaya.ru/2-informatika-uchebnie-posobiya-metodicheskie-ukazaniya.html
 • kanikulyi.bystrickaya.ru/zadaniya-ocenivaemie-v-z-balla.html
 • bukva.bystrickaya.ru/ng-samarina-n-p-ryazancev-materiali-muzejnogo-otdela-narkomprosa.html
 • college.bystrickaya.ru/-4-obshie-voprosi-metodiki-slovarnoj-raboti-yashina-b-i-metodika-razvitiya-rechi-i-obucheniya-rodnomu-yaziku-doshkolnikov.html
 • abstract.bystrickaya.ru/3-strategiya-za-razvitie-na-obshinata-realizaciya-na-obshinskiya-plan-za-razvitie-na-obshina-trgovishe-79-nablyudenie.html
 • pisat.bystrickaya.ru/tema4-imushestvennaya-osnova-predprinimatelskoj-deyatelnosti-programma-podgotovki-i-attestacii-professionalnih.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-pravo-socialnogo-obespecheniya-dlya-specialnosti-021100-yurisprudenciya-stranica-4.html
 • writing.bystrickaya.ru/lechebnaya-fizkultura-2.html
 • writing.bystrickaya.ru/komercjna-dyalnst-poserednickih-pdprimstv.html
 • notebook.bystrickaya.ru/informacionnij-byulleten-administracii-sankt-peterburga-48-699-13-dekabrya-2010-g.html
 • literature.bystrickaya.ru/elementi-vtoroj-gruppi-glavnoj-podgruppi-i-ih-soedineniya.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/tema-6-subektivnaya-storona-sostava-prestupleniya-uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-ugolovnoe-pravo.html
 • klass.bystrickaya.ru/4-livonskaya-vojna-i-oprichnina-georgij-vladimirovich-vernadskij.html
 • institute.bystrickaya.ru/formi-razmnozheniya-zhivih-organizmov.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/smzh-rds-kartasi-bmu-ilimi-ktaphanada-ordi-zhinatau-zhne-oirmandara-aparatti-bibliografiyali.html
 • diploma.bystrickaya.ru/vidavnictvo-hudozhno-lteraturi-v-radyanskomu-soyuz-v-20-90-h-rokah-chast-2.html
 • predmet.bystrickaya.ru/specialnost-130201-geofizicheskie-metodi-poiskov-tyumenskij-gosudarstvennij-neftegazovij-universitet-spravochnik.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/rabota-trudovaya-migraciya-i-problemi-ispolzovaniya-inostrannoj-rabochej-sili.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/autentichnost-versus-kulturnaya-adaptaciya-lingvometodicheskie-problemi-prepodavaniya-inostrannih-yazikov-v-visshej-shkole.html
 • bukva.bystrickaya.ru/razdel-1-uvazhenie-neprikosnovennosti-lichnosti-vvedenie.html
 • college.bystrickaya.ru/35-tehnologii-raboti-v-bazah-dannih-uchebnoe-posobie-dlya-studentov.html
 • institut.bystrickaya.ru/standart-nachalnogo-obshego-obrazovaniyapo-literaturnomu-chteniyu-v-obrazovatelnihuchrezhdeniyah-s-russkim-yazikom-obucheniya.html
 • college.bystrickaya.ru/2-obem-disciplini-i-vidi-uchebnoj-raboti-programmi-bakalavriata-po-napravleniyu-520500-lingvistika.html
 • exam.bystrickaya.ru/v-k-bilinin-v-i-korotaev-portret-lidera-oun-v-interere-inostrannih-razvedok-po-materialam-ap-rf-garf-rgva-i-ca-fsb-rf-stranica-3.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/postanovlenie-pravitelstva-rossijskoj-federacii-ot-9-noyabrya-2001-g-782.html
 • paragraph.bystrickaya.ru/mchs-rossii-sergej-shojgu-rossijskie-smi-o-mchs-monitoring-za-9-maya-2010-g.html
 • doklad.bystrickaya.ru/variant-iii-materiali-dlya-podgotovki-k-sessii-slushatelej-2-go-kursa-zaochnogo-obucheniya.html
 • testyi.bystrickaya.ru/78lizing-3-3-ekologicheskie-voprosi-proizvodstva-28.html
 • literatura.bystrickaya.ru/rossijskoj-federacii-federalnoe-agentstvo-po-ribolovstvu-federalnoe-gosudarstvennoe-byudzhetnoe-obrazovatelnoe.html
 • student.bystrickaya.ru/3-antikonkurentnie-dejstviya-organov-vlasti-i-ih-dolzhnostnih-lic-programma-razvitiya-konkurencii-v-rossijskoj-federacii-oglavlenie.html
 • tests.bystrickaya.ru/medvedev-priznal-abhaziyu-i-yuzhnuyu-osetiyu-na-zasedanii-sovbeza-rf-v-sochi-obsudyat-status-nepriznannih-respublik-i.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.