.RU

26.05.2009 г., с. 13 - Тема: строителство, строителен контрол26.05.2009 г., с. 13


^ Агро Финанс няма да дава дивидент


Агро Финанс АДСИЦ няма да разпредели дивидент за акционерите си от печалбата, реализирана през 2008 г. Това предложение ще бъде подложено на гласуване на общото събрание на дружеството, което ще се проведе на 29 юни 2009 г. Печалбата за миналата година не подлежи на разпределение, тъй като тя е увеличена за сметка на пазарната преоценка на недвижим имот, собственост на дружеството, обясниха от Агро Финанс с изпълнителен директор Десислава Йорданова. Акционерите ще гласуват и месечното възнаграждение на председателя на съвета на директорите да бъде в размер на седем минимални работни заплати за страната.
26.05.2009 г., с. 13


Дружество: Промяна

Елана ФЗЗ се преименува на Еларг ФЗЗ АДСИЦ


Акционерите дадоха картбланш на съвета на директорите да набере 1 млрд. лв. от капиталовия пазар

^ Атанас Христов, ahristov@pari.bg

Еларг фонд за земеделска земя АДСИЦ е новото име на Елана фонд за земеделска земя АДСИЦ. Решението за преименуването на синия чип беше взето на проведеното на 22 май 2009 г. общо събрание на акционерите.

Акционерите във фонда за имоти дадоха право на съвета на директорите да увеличава основния капитал на дружеството до 500 млн. лв. СД може да издава и облигации на обща стойност до 500 млн. лв. в следващите 5 години. Чрез тези стъпки фондът може да набере 1 млрд. лв. от капиталовия пазар.

Устав

Срокът на съществуване на компанията беше удължен до 2018 г. Според стария устав на Елана ФЗЗ фондът трябваше да съществува до 2012 г., като след това трябваше да бъдат разпродадени активите и акционерите да си получат парите.

Срокът на дружеството се удължава, за да може да се изпълнят поставените цели при създаване на фонда, които са комасация и окрупняване на земеделски земи, коментира Стоян Малкочев, изпълнителен директор на Еларг ФЗЗ АДСИЦ.

На събранието е представено и новото обслужващо дружество на Еларг - Агроменидж АД. Според закона за АДСИЦ всеки фонд за имоти трябва да си избере управляващо дружество, което да движи инвестиционната му политика.

Резултат

Еларг участва в изчисляването на всички индекси на БФБ, като е единственият фонд за имоти в базата на бенчмарка Sofix. Синият чип е собственик на 293 хил. декара земеделски земи.

За първото тримесечие общите приходи на компанията нараснаха близо 12% на годишна база и според неконсолидираните данни възлизат на 948 хил. лв. Това помогна на дружеството в края на март 2009 г. да излезе на печалба от 249 хил. лв. спрямо загуба от 534 хил. лв. за тримесечието на 2008 г.

Собственост

QVT Fund е най-големият акционер в Еларг ФЗЗ АДСИЦ, като според сайта на компанията притежава 49.50% от капитала. Същото дружество е сред главните облигационери и на металургичния комбинат Кремиковци. Останалите големи акционери в АДСИЦ са Алианц България и Credit Suisse Securities, които притежават съответно 16.46 и 8.39% от дяловете. Свободно търгуемите акции на фонда са 25.64%.

По време на сесията вчера беше сключена една сделка за 2000 книжа на Елана ФЗЗ АДСИЦ. Цената остана непроменена - 0.70 лв. за акция, което запази пазарната капитализация на 41.8 млн. лв.


Написаното не е препоръка за търговия с ценни книжа.
26.05.2009 г., с. 15


И ми замириса вече на... Червено море


Акционерните дружества със специална инвестиционна цел заеха челните три места по активност на борсата

^ Мирослав Иванов, mivanov@pari.bg

Началото на новата борсова седмица все повече замирисва на море... на Червено море. Индексите вкупом се потопиха в солената вода, като най-дълбоко се спусна измерителят на сините чипове Sofix.

Той загуби 0.91% от стойността си до 374.23 пункта. Следваше го най-старият му партньор BG40. Той се раздели с 0.86% от теглото си до 103.93 точки. В посока към дъното се отправиха и BGREIT, както и BGTR30. Секторният измерител изпусна 0.65% от стойността си до 39.48 пункта, а представителят на водещите дружества се раздели с 0.61% до 280.03 точки. Инвеститорите вече са настроени лежерно и търговия на борсата почти нямаше. Дневният оборот се закрепи на 800 хил. лв., но запази тенденцията си да е все по-надолу.

Най-търгуваната позиция беше И Ар Джи Капитал-2 АДСИЦ. Точно 89 631 акции се размениха, като това донесе 9.09% спад до 2.50 лв. за брой. Парк АДСИЦ се нареди втори с прехвърлени 81 820 ценни книги при спад от 0.16% до 0.62 лв. за брой.

Адванс Терафонд

АДСИЦ заформи тройката на най-активните на БФБ. Прехвърлиха се 50 850 книжа на дружеството. Това донесе повишение от 1% по позицията до 1.01 лв. за брой.

Химическата компания Петър Караминчев АД, която вчера изнесе отчета си, поведе биковете в опита им да превземат борсата. Компанията повиши пазарната си оценка с 14.29% до 1.6 лв. за акция при изтъргувани 3689 дяла.

Свищовското Свилоза АД, което е един от лидерите в хартиената индустрия, беше водач на отбора на продавачите. Дружеството загуби 42.47% от цената си до 0.51 лв. за брой. За това бяха достатъчни 190 ценни книги.


Написаното не е препоръка за сделки с ценни книжа.
26.05.2009 г., с. 23


Търговия: Цимент

Пазарът не търпи лошите


НУХ Цимент дойде с добри цени и сертификат за безопасност


110 лв./т струва циментът по световните борси


^ 2 промила хром е допустимата норма на материала


170 лв./т е цената на българския цимент


Eвгения Джорджева, еgorgeva@pari.bg

Вносът на стоки обогатява пазара, създава условия за конструктивна конкуренция, повлиява и на българското производство, като го кара да внедрява нови технологии и да подобрява качеството. Но най-важното е, че облекчава крайния потребител, като му дава възможност да избира. Тези мотиви са накарали Галин Василев - строителен инженер с осемгодишен опит в японски строителни компании, да се впусне в търговията.

Доверява се на качеството на турския НУХ цимент, 6 млн. т от който годишно се продават в Европа, САЩ и Канада. Договорите с българските дистрибутори са сключени и в средата на април първите 1000 т от рядък за пазарите ни цимент (тип СЕМ I) пристигат на пристанище Бургас. Но веднага срещат подозрението на институциите, които осъществяват контрол при вноса.

Контрол

Запознат с изискванията за внос на стоки от трети страни, Галин Василев като оторизиран мениджър на НУХ Цимент БГ полага усилия още при първата доставка всичко да е изрядно. Прилага необходимите сертификати, преминава по целия дълъг път на контрола. Пропуски в документацията няма, но контролните органи не вярват на сертификатите. За вноса са уведомени всички институции за контрол, а РИОКОЗ-Бургас налага запор, докато се извършат анализи за наличие на опасни технически вещества.

Тази мярка се прилага само ако стоката не е придружена от съответните сертификати, пояснява предприемачът. Циментът се проверява най-вече за съдържание на хром. При допустими 2 промила в НУХ Цимент анализите показват наличие на 1.1 промила хром, с което доказват, че той е напълно безвреден при употреба. Девет дни по-късно стоката е освободена и влиза на пазара.

Загуби

Около 1200 EUR на ден са загубите за дружеството от запора, наложен върху стоката му. Циментът е съхраняван в склад на пристанището, за който е заплатен магазинаж, не са изпълнени и условията на договорите с контрагентите. Печалбата в никакъв случай не може да покрие тези загуби, обяснява Василев. Но първият неуспех не обезсърчава предприемача.

Изненадан от избирателното прилагане на мерки за контрол и от продължаващата атака срещу вноса на цимент, вносителят взема проби от произведен в България цимент и ги предава на независима лаборатория. Установява, че правилата не важат за всички. В българския цимент съдържанието на вредната за здравето съставка хром е 4.47 промила при допустими 2 промила. Въпреки това натискът срещу вноса продължава.

В здравното министерство се прокарват идеи за забрана на вноса на турски цимент изобщо, зад които според Василев прозира влияние на монополистите. Според него става въпрос за картелни икономически интереси на производителите на цимент в България. Не казвам български, защото петте фабрики у нас са в ръцете на 3 чужди компании, добавя Василев. Те обаче налагат нереално високи монополни цени и не искат други играчи на пазара.


Акценти

Базирани в Югоизточна България

Галин Василев насочва погледа си към Югоизточна България, където няма циментов производител. Това е и причината да се заеме с търговска дейност.

Тук се строи много, местно производство няма, а разнообразието на продукти не е достатъчно голямо.

Базирайки се тук, НУХ Цимент ВГ ще улесни строителството, ще раздвижи логистиката. А също чрез директни договори между дистрибутори и строители ще ускори доставките и ще предложи качествен цимент на по-достъпни цени.

От Турция понякога се внася нискокачествен цимент, но е недопустимо всеки продукт от южната ни съседка да се счита за опасен, смята предприемачът.

В България почти няма внос на цимент, затова според Василев възможностите на пазара са ограничени.

Производството на по-качествения клинкерен цимент се оказва, че е енергоемко и скъпо. Затова той се произвежда само при големи поръчки и изрично настояване на клиента, обяснява още търговецът.

Василев се впуска в новия си бизнес - внос на строителни материали, точно в разгара на кризата, ударила първо строителния бранш. Но не счита, че е сгрешил.

Вярно е, че обемите на строителството са свити, но именно защото сме в криза, трябва да работим, а не да се крием и да бездействаме, казва вносителят.

Василев вече планира дългосрочно настаняване на пазара и разширяване на дейността си.


Снимка на четири колони – Кризата ни кара да работим, а не да се крием и да бездействаме, казва Галин Василев, оторизиран мениджър на НУХ Цимент ВГ
26.05.2009 г., с. 24


Морето без плаж и спасители

Няма желаещи да стопа­нисват голяма част от пясъчните ивици, алар­мираха кметове на мор­ски общини, хотелиери и туроператори. Туристи­те и без това са малко, ако не им предложим удобства, изобщо няма да дойдат, безпокоят се от бранша. Наемането на плаж е рискова инвес­тиция по време на криза, признават бизнесмени.
26.05.2009 г., с. 1-4


Пет нови дела тръгват от аферата „Софийски имоти"

Член на ЦИК от квотата на БСП също ще е обвиняем за злоупотреби 6 скандалното дружество


^ ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА

Нови пет дела от аферата „Софийски имоти" за 4.5 млн. лв. щети скоро ще влязат в съда. Това научи „Се­га" от наблюдаващите прокурори. По тях ще отгова­рят десетки лица - членове на съвета на директорите и изпълнителни директори на общинското дружество през периода 1998 - 2004 г. Сред тях е и Румяна Сидерова, бивш член на съвета на директорите, която в мо­мента е в ЦИК от квотата на БСП.

Три от новите дела са свързани със съв­местни дружества на „Софийски имоти" ЕАД - за създаването на „Общинска застрахователна компания" АД, „Симетра 1" АД и „Астрима" АД. Останалите две дела са съответно за 27 и 8 сделки.

Още преди пет години проверка на Агенцията за държавен финансов контрол установи, че учредява­нето на смесеното дружес­тво „Симетра 1" е неефек­тивно и акциите на общи­ната са продадени без оценка от лицензиран оце­нител. Дружеството е съз­дадено през 1998 г. с фир­ма ЕТ „Стефани-Евелина Стефанова" на дъщерята на футболния бос Венцис­лав Стефанов. Капиталът е разделен 50:50. Община­та апортира 3 магазина в центъра на София - 171 кв.м на „Граф Игнатиев", 84 кв.м на „Раковски" и 112 кв.м на бул. „Скобелев". Те са оценени на 344 300 лв. Частната фир­ма внася помещение от 20 кв.м на ул. „Бадемова гора" и ремонта на 3-те магазина, признат за апорт. На практика изли­за, че ремонтът е по-скъп от трите магазина. Според доклада на АДфК магази­ните са вкарани в капита­ла на „Софийски имоти" през 1997 г. на обща стой­ност 53.90 лв.

По същия начин е учре­дено и „Астрима" АД. „Софийски имоти" вкар­ва в капитала му 2 магазина от 154 кв.м и от 51 кв.м на пл. „Славейков" на стойност 270 800 лв. Частната фирма „Надеж­да 2-Надежда Георгиева" участва с ремонта на ма­газините.

Според решение на СОС „Софийски имоти" може да продава наведнъж не повече от 25% от капита­ла си в смесените дружес­тва. Затова фирмата се ос­вобождава от акциите си на 2 пъти. На 26 юни 2000 г. общинската фирма про­дава 25% от акциите си в „Симетра 1" за 192 850 лв.

и 25% от „Астрима" за 149 550 лв. На 20 февруари 2002 г. „Софийски имоти" продава останалите 25% в „Симетра 1" за 198 000 лв. и останалите 20% в „Аст­рима" за 126 000 лв. Софийският градски съд (СГС) заседава вчера по първия процес от сагата около скандалното дру­жество - срещу 14 души (оценители и бивши ше­фове на скандалното дру­жество) за 15 сделки за продажби на терени, мага­зини и апартаменти. Шефовете на дружеството ще отговорят за особено те­жък случай на безстопанст­веност, за което Наказател­ният кодекс предвижда от 1 до 10 г. затвор. За нанесени­те щети оценителите могат да получат до 3 г. затвор. Става дума за продажби на терени, магазини и апарта­менти от май 2003 до май 2004 г. по време на морато­риум.

Броят на предварителни­те договори за продажби рязко нараснал след нала­гането на мораториума за сделки с общински имоти. Те не се заверяват нотари­ално и прокуратурата няма как да докаже съмненията си, че част от тях са антидатирани, разказаха магист­рати пред „Сега".

При сключването на предварителен договор ку­пувачите не са плащали ка­паро. Освен това не всички споразумения са предвиж­дали неустойки, ако не се сключи окончателен дого­вор.

СГС разпита вчера част от купувачите на имоти. Те свидетелстваха, че едва ли не са загубили от сделките си с дружеството. И обясня­ваха, че биха си търсили правата в съда, ако предва­рителните им договори не са били финализирани.

Нотариус Александър Ча­къров, който е изповядал част от продажбите, обясни на съдия Мариян Марков,

че не бил запознат с мора­ториума. Но знаел за реше­ние на СОС, според което трябва да се довършат сделките с предварителни договори, сключвани преди мораториума. Според разс­ледващите такова решение няма. Имало единствено писмо от тогавашния пред­седател на Временната ко­мисия за анализ на дей­ността на всички търговски дружества с общинско учас­тие Станимир Зашев. Той обаче нямал право да изда­ва такива разрешения.

По това дело трябва да бъдат разпитани общо 27 свидетели, шестима от тях дадоха показания вчера. Ако защитата не поиска съ­биране на нови доказателства, процесът може да приключи още преди съ­дебната ваканция. В мо­мента тече и проверка дали всички пари от продажбите са отивали в сметката на столичното „Софийски имоти" ЕАД. Прокуратура­та е поискала и разкриване на банкова тайна. Справка в Търговския регистър по­казва, че има още една фир­ма „Софийски имоти", тя обаче е ООД, собственост на три физически лица. Двете дружества са с един и същ предмет на дейност. ООД-то е регистрирано през 1993 г., година преди ЕАД-то. В архивите на об­щинското дружество обаче е намерена и кореспонден­ция на ООД-то.
26.05.2009 г., с. 2


Безработицата прехвърли 7%

Хората без работа са над 260 000, но свободните места в бюрата по труда се увеличават


^ ДЕСИСЛАВА КОЛЕВА

За първи път от две години безработица­та у нас премина ба­риерата от 7%. Такива ни­ва бяха последно регист­рирани за първите три ме­сеца на 2007 г. Оттогава до края на миналата годи­на се наблюдаваше ясна тенденция за намаляване равнището на безработи­цата.

През април официална­та безработица е 7.04%, което е увеличение от 0.16 на сто спрямо предходния месец, съобщи Агенцията по заетостта. За месец броят на регистрираните безработни се е увеличил с 5794 души. Така към края на април безработни­те у нас официално вече са 260 693 души. Въпреки това за втори пореден месец се наблюдава тенденция за увеличение на безра­ботните, които започват сезонна работа или са нае­ти по мерки на социално­то министерство.

Наскоро социалният ми­нистър Емилия Масларова прогнозира, че нивото на безработицата ще се

задържи около 7% през следващите месеци. Очак­ванията на синдикатите и бизнеса обаче са много по-песимистични - за дву­цифрени стойности. Ви­цепрезидентът на КНСБ Пламен Димитров неот­давна дори заяви, че до края на годината още око­ло 100 хил. души ще останат без работа.

Междувременно се уве­личават заявените работ­ни места в бюрата на тру­да - за април те са 22 653, което е с 1211 повече спрямо март, отчете ста­тистиката. В сравнение с април миналата година увеличението е от 985 ра­ботни места. 9 безработни

средно за страната се кон­курират за едно работно място, сочи статистиката. Нарастването на заяве­ните свободни места се дължи на по-големия брой обявени позиции на първичния пазар на труда и по програмите за зае­тост, съобщават от аген­цията. Най-много места -

3500, са обявени в прера­ботващата промишле­ност, 2429 - в търговията. В хотелиерството и ресто-рантьорството незаетите места са 1849, в селското стопанство - 1837, а в строителството - 1212.

Въпреки ръста на безра­ботицата 9162 работни места в бюрата по труда са останали незаети към края на април. И през ап­рил най-много незаети места продължава да има в преработващата про­мишленост. Техният брой е почти 2600. Следват хо­телиерството и ресторантьорството с 1318 незаети места, търговията - с 1077 и селското стопанство - с 561. От всички тях почти 3300 работни места са ос­танали незаети повече от един месец.
26.05.2009 г., с. 4


Фирма на военните продава имот за над 3 млн. лева


^ ДИЯН МОРКИН

„Интендантско обслуж­ване" ЕАД обяви, че про­дава чрез търг имот в Пловдив с начална цена от 3.250 млн. лева. Предлагат се общо 9370 кв.м застрое­на и незастроена площ на бул. „Цариградско шосе" 128 в Пловдив. Стъпката, определена от дружество­то, е 32 500 лв. Вторият имот за продан е с обща застроена площ от 20 380 кв.м и е с обявена първо­начална цена 315 000 лв.

Допреди година „Интен­дантско обслужване" ЕАД беше едно от дружествата на МО, което се прочу с

неизгодни продажби на имуществото си при пря­ко договаряне.

През 2008 г. Сметната палата огласи доклад от проверката на извършени­те сделки с военни имоти в периода от 1998 до 2005 г. В него се казваше, че общо 10 недвижими имо­та, апортирани в капитала на „Интендантско обс­лужване" ЕАД, са прода­дени чрез пряко договаря­не. Реализираните прихо­ди били използвани за покриване на част от нат­рупани краткосрочни за­дължения към доставчи­ци, бюджетни организа­ции и персонал.
26.05.2009 г., с. 5


Студентският град ще бъде разделен


на кампуси с новия градоустройствен план на района, съобщи кметът му Димитър Дилчев пред „фо­кус". Спо­ред него има огро­мен брой частни

ИМОТИ, КО­ИТО ще по­паднат в тези кам­пуси, и та­ка ще се възбудят не­доволството и съпро­тивата на частните собственици. Строеж на нови общежития обаче скоро няма да има, става ясно от ду­мите на Дилчев.
26.05.2009 г., с. 5


По морето вече дават и 15% комисиона за имотна сделка

Апартаменти близо до Слънчев бряг се предлагат и за 299 евро на квадрат


Юлиана Бончева, Дарина Кахраманова

Кризата на имотния пазар доведе до абсурдното положение комисионите да скочат до 15%, оплакаха се продавачи на имоти. Заради замрялото търсене на имоти убедителните посредници, които успяват да доведат купувач, вече могат да вземат значителен дял от цената, при положение че доскоро получаваха при подписване на сделка между 2 и 3%.

Сега продавачите са склонни да плащат прескъпо, за да се стигне до договор. Често високата комисиона за брокера, докарал купувач, се поделя между агенцията и фирмата инвеститор.


"Има ръст на комисионите, отпускани от страна на строителите, но смятам, че явлението е временно", каза за "Сега" Страхил Иванов от "Явлена". Той смята, че би било редно инвеститорите да свалят цените на имотите, а не да увеличават сумата, която плащат на посредника, но такива били реалностите на пазара.

Според Добромир Ганев от "Форос" ръстът на комисионите за имоти по морето е започнал още преди година и половина, когато проличаха проблемите на пазара на ваканционни имоти. В началото тези комисиони са били между 5 и 6% и сега вече достигат 15%.

След "замръзването" на пазара агенциите прилагат всякакви хватки, за да си осигурят клиенти. Един от начините е да ползват сервитьори, бармани и таксиджии за рекламни агенти, които да обясняват на туристите колко изгодно е точно сега да се купи имот в някой от родните курорти. Ползването на такъв "персонал" се наблюдава най-вече в района на Слънчев бряг, Несебър и Созопол, където има най-голям брой непродадени апартаменти.

ОФЕРТИ

На пазара има сделки, но те стават на цени под официално обявените нива, коментират брокери. След дългия застой на пазара край морето се появиха оферти с доста необичайни цени, като например 299 евро на кв. м. Толкова струват например жилища в комплекси край пътя между Слънчев бряг и близкото село Тънково. Повечето купувачи търсят все по-скромни жилища за разлика отпреди години. Потенциални купувачи вече са и доста българи, които упражняват свободни професии.
26.05.2009 г., с. 6


ИКОНОМИКА Чехи ще довършат жп линията Пловдив-Свиленград


Николай Марченко

Чешката компания "ОХЛ ЖС" е избрана да довърши проекта за модернизация на жп линията Пловдив-Свиленград в участъка от Свиленград до турската граница. Това стана ясно вчера при подписване на договора между "Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) и фирмата. Това е и първият жп проект, финансиран от оперативна програма "Транспорт". По него чешката фирма ще получи 70 млн. лв. и трябва да завърши линията до 2011 г. Кандидати за същата отсечка бяха италианската С.М.С. и българските "Трейс" и "СК 13", както и гръцката "Терна", която изгражда друга отсечка от същата линия - от Крумово до Първомай, който бе финансиран с пари по програма ИСПА. След модернизацията влаковете по жп линията трябва да могат да развиват скорост до 160-200 км в час.
26.05.2009 г., с. 9-11


България пропиля златните си години за растеж


30 млрд. лева на българските данъкоплатци се разпределят от крадлиwи ръце. Кризата прави реформите в управлението неотложни


„Доброто управление се упражнява не чрез кон­солидация и концентрация на власт, а чрез ней­ното разпространение".

Томас Джеферсън


^ ЕВГЕНИЙ КЪНЕВ*

Положителни­те инвестицион­ни ефекти от при­съединяването в ЕС създадоха не­бивал комфорт на тройната коа­лиция с почти безгранична то­лерантност на уп­равляваните към качеството на уп­равленските решения. Дотам, че икономическият ръст от 6% и бюджетният излишък се превър­наха в индулгенция на правителс­твото за ролята му на разпреде­лителен център на държавните ресурси към частни кръгове от интереси. За късмет на българс­ките граждани мандатът от чети­ри изгубени години за България е към своя край с успокоението, че все пак е по-успешен от мандати­те на Луканов и Виденов.

„Благоприятното" за

социалистите стечение

на обстоятелствата

с рецесията в икономиките на търговските ни партньори се пре­върна в чудесно обяснение за сво­бодното падане на нашата иконо­мика (-3,5% спад на БВП за пър­вото тримесечие). Вече никой не мисли да прави анализ на техните програми (предизборна, управ­ленска, с модификации от Хисар, Катарино, Банско, имаше ли дру­ги?). Защото може да стане крис­тално ясно, че не само „царят е гол", а и неговите коалиционни партньори. И наистина, ако за строителството и финансовото посредничество, силно ударени от световната криза, може да се вини международното положе­ние, то „секването" на другите из­точници на растеж е в голяма степен резултат на лошото управ­ление. Негови маркери са липса­та на държавна политика за раз­витието на инфраструктурата в ключов отрасъл като туризма, непрозрачността на решенията в енергетиката, с което беше ударе­на индустрията, острият магист­рален дефицит и корупционните скандали в пътния фонд, спира­нето на стотици проекти на об­щини и фирми, които очакват еврофинансиране, и т.н. Пълната безпомощност на сектора „Си­гурност" дори и не дава повод за надежда, че скоро нещо може да

се промени. Тогава става резонен въпросът не бяха ли пропилени за Бълга­рия тези златни години на растеж в световната икономика? Не е ли малък ръстът от 6% на БВП при такова управление на публичния сектор? Какво попречи на България да достигне двуцифрен ръст -подобно на балтийските държави и Словакия? Ясно е, че на част­ния сектор дължим досегашния растеж, но дали не дължим на публичния сектор това, че расте­жът не е двуцифрен?

Преразпределянето на над 40% от БВП през бюджета означава, че за потреблението на почти по­ловината от произведения про­дукт в България решението се взима от хора, нямащи почти ни­що общо с неговото създаване. В абсолютна сума става дума за близо 30 милиарда лева годишно. Както би казал Милтън Фридман, колкото повече се харчат чужди пари за чужди цели, толкова по-ниска е тяхната полезност. А на Балканите

чуждите пари са като

озон за политическата

корупция

и нейната посестрима - черната икономика.

Известни са безхаберието към наливането на бетон без ограни­чения и енергийната конспиративност, безсмислените заменки и измислените обществени по­ръчки - все на гърба на данъкоп­латците. При тази „ефективност" на управлението на държавните ресурси колко ли са резервите, които биха се показали, ако има­ше добро управление на разход­ната част на бюджета? Дали не можеше да бъдат данъците още по-ниски и така да се подпомогне възстановяването в сегашната световна конюнктура? Отноше­нието към този въпрос беше водоразделно и при дебатите за разпределението на излишъка. Гиган­тското инфраструктурно харчене в стил „идат избори" постави Бълга­рия към настоящия момент пред дилема дали да не сключи предпаз­но споразумение с МВФ за подкре­па на платежния си баланс.

Тази болезнена реалност в нача­лото на 21-ви век натрапва алего­рията за България като опашкар в маратонското надбягване между икономиките (конкуренцията), за­щото единият й крак (публичният сектор) е „окуцял" от корупция. И разнася нейните метастази във всички здрави клетки на частния сектор. Защото той губи, като иг­рае по правилата. И този процес ще се развива, до­като най-после не се появи полити­ческа воля за въвеждане на прак­тиките на доброто управление в публичния сектор. Така, както бя­ха въведени от чуждестранните ин­веститори в частния сектор и го преобразиха.

Възстановяването на икономи­ческия растеж на България в кон­текста на световна икономическа криза ще бъде бавно и болезнено, ако не се предприемат драстични реформи в публичния сектор и най-вече в държавната админист­рация и сектора за сигурност. Зато­ва новото правителство трябва да създаде фонд за добро управление. Изграждането на малко и ефектив­но правителство чрез разделянето на политическата, ръководната и административната функция в уп­равлението ще бъде свързано със значителни инвестиции в реорга­низация на структурите и дейнос­тите, наследени още от комунисти­ческия режим. Ако следващото правителство има политическата воля да наложи качествено нов тип управление, то ще трябва да инвес­тира в адекватна материална база и информационни системи, в обу­чение в добрите практики, както и да стимулира финансово успехите в борбата с корупцията и организи­раната престъпност.

Непрозрачността е другата стра­на на корупцията и затова най-ефективните инвестиции ще бъдат тези в изграждане на прозрачност и интегритет, в интелигентно уп­равление. Например създаването на вътрешна информационна система между министерствата и агенциите, онлайн комуникация с общините и гражданите, електрон­ни регистри на държавната собст­веност и обществените поръчки, повишаване ефективността на фи­нансовия контрол и вътрешния одит, привличането на висококва­лифицирани специалисти с опит от добрите практики в Европа, обуче­ние в програмно бюджетиране и др. Голяма част от възнаграждени­ята могат да се обвържат с успех при постигане на целите и да се из­разходват за няколко години, а не еднократно. Така ще имат инвес­тиционен характер, защото не са­мо ще се създадат квалифицирани кадри и релевантен опит в адми­нистрацията, но ще бъде преуста­новено текучеството - най-големи­ят проблем в момента.

Въвеждането на практиките на доброто управление ще намали ос­новните препятствия пред инвес­тициите в България - политичес­ката корупция и лошото админист­ративно обслужване, а подобрени­ят имидж на страната ще повиши кредитния й рейтинг и ще стиму­лира икономическия растеж.


Снимка на четири колони – Излизането от кризата може да е по-бързо

или по-бавно - много е важно по какъв път ще поеме следващото управление.
26.05.2009 г., с. 9-11


СИНДРОМ

Остъкленият балкон се проектира в политиката


Грозноватото архитектурно украшение отразява някои ментални особености на българското общество


^ ЯСЕН БОРИСЛАВОВ

Ако някой ден се направи детайлно изследване на българската градска култура от послед­ната четвърт на миналия век, в не­го обезателно трябва да се отде­ли специално вни­мание на остъкле­ния балкон. Това урбанистично украшение, което най-често загрозява фасадите на сградите, плавно и властно се настани в бетонните жилищни комплекси през 70-те и 80-те го­дини. Неговата поява в общи ли­нии означава, че онзи, който е проектирал и строил сградата, не е познавал и не се съобразил с потребностите и вкусовете на он­зи, който ще живее в нея. Остъкленият балкон изглежда като невинно и добродушно отк­лонение от архитектурната нор­ма, създадена от проектанта и одобрена от строителната адми­нистрация в общината. Това отк­лонение обаче поради своите ма­щаби постепенно се превърна в някаква неписана норма. То е не­що като функционално доразвиване на архитектурния проект. В годините на зрелия соц за средната класа (а друга тогава няма­ше) остъкленият балкон беше своего рода мярка за порядъчност, грижа за дома и семейство­то. Да не остъклиш поне един балкон, означаваше, че нещо не ти е като при нормалните хора.

Най-изразителната архитектур­на особеност на остъкления бал­кон е, че той не гледа навън, а на­вътре.

Той е par excellence част от интериора, вътрешната уредба на дома.

Той е демонстративно нехаен към фасадата на сградата, не се интересува как изглежда отстра­ни, дали е грозен или нелеп и да­ли не смущава естетиката на градската среда. Тази тенденция през последните години беше подсилена от модата на топлои­золациите, които изпъстриха фа­садите на сградите с най-причуд­ливи цветове. На места тяхната еклектика е така шокиращо не­лепа, че дори може да мине за симпатична.

Изглежда, остъкленият балкон не е просто орнаментация на ло­шия вкус и естетическото не­хайство, а артефакт на една свое­образна субкултура, в която са

проектирани съществени мен­тални особености на българско­то общество. Интересно е, че в България загрозяването на сре­дата много рядко или почти ни­кога не е било санкционирано. Никога красивото не е било при­оритет, заради който да бъдат за­гърбени утилитарни интереси. Влечението към красива или по­не естетически приемлива среда се смята за някаква превземка, индивидуален каприз. За българ­ския строителен инвеститор като правило красивото е някаква иг­ра на случайността, към която той няма специално отношение. За него е важна икономическата ефективност, както за обитателя

на остъклен балкон приоритет е функционалността, а не естети­ката.

Остъкленият балкон

е творение на

архитектурната

самодейност

и това го прави по особен начин българско явление. .Нека при­помним, че самодейността и са­мобитността в недалечното ми­нало бяха канонизирани като специфични достойнства на на­ционалната култура. Кольо Фичето е голям архитекти.строител не заради своя вкус и усет за пространство, а защото е самоук,

каквито са също Вазов, Елин Пе­лин, Майстора и т.н. Самоукостта е своеобразна форма на професио­нално извисяване. Българското об­щество винаги е хранело известно презрение и недоверие към систе­матично образования човек. В пре­сата от първите години след Осво­бождението малкото тогава дипло­мирани юристи често са били иро­нично титулувани като „фелдшери по правото", а днес в медиите не­рядко се срещат печални новини за битови злополуки, предизвикани от самоуки електротехници и са­мобитни майстори на газови уред­би. Как синдромът на остъкления

балкон е отразен в обществени сфери като политика, правосъдие, законодателство, администрация и т.н.? Неговите проекции не е труд­но да се открият.

Политическите елити у нас най-често се стремят да трансформи­рат обществения интерес в час­тен, което обяснява и тяхната склонност да колаборират ту с криминални структури, ту със служби за сигурност. Тъй като собствените им политически про­екти най-често са повърхностни и само привидно ангажирани с реални обществени проблеми и очаквания, партийните групи, след като влязат в парламента, много лесно се разпадат. Появяват се някакви нови политически формации като НИЕ, РЗС, „Нап­ред", разни земеделци, таралежи и т.н. Така парламентът към сре­дата на всеки мандат обрасва с някакви нови политически субек­ти, които никой не е проектирал или избирал, и заприличва на жи­лищна сграда с произволно остък­лени балкони.

Вероятно България е сред малко­то модерни държави, в които е въз­можно приемането на законода­телни текстове, които да обслуж­ват конкретни фирмени апетити и дори отделни личности при явно незачитане на обществения инте­рес. Това също е част от симптома­тиката на остъкления балкон. Тя може да бъде открита и в замразя­ването на еврофондовете. Брюксел спря парите, след като се видя, че с тях се разпореждат хора, чиито нравствени нагласи са изцяло съзвучни с етиката и естетиката на ос­тъкления балкон. България има най-скъпото и най-неефективно правосъдие в Европа според огласено наскоро проучва­не на института „Отворено общес­тво". Което не звучи никак стран­но. Анализите и полемиките около съдебната реформа през последни­те десет години трайно оформиха впечатлението, че българските ма­гистрати са една затворена и самодостатъчна професионална каста, която обслужва предимно своите собствени потребности, предлага самобитно правосъдие и зад идея­та за институционална независи­мост често прикрива своята неангажираност към основни морално-етични норми. От време на време това нехайство се проявява в драс­тична степен (случаите „Борилски" или „Коце Маца") и се налага чужди магистрати да настояват за повече приличие и нравствена хи­гиена в сградата на българското правосъдие.

Симптоматиката на остъкления балкон може да бъде открита и в други сфери като образование, да­нъчна администрация, митници, обществени поръчки, здравеопаз­ване и къде ли не. Това е така, за­щото остъкленият балкон е нався­къде. Той не е просто функционал­но осмисляне на битово простран­ство. Той е отношение към света. При това отношение, което не се интересува от света. Остъкленият балкон, както вече казахме, гледа само навътре, а не навън.


Снимка на три колони - В годините на зрелия соц за средната класа (а друга тогава нямаше) остъкленият балкон беше своего рода мярка за порядьчност, грижа за дома и семейството. Да не остъклиш поне един балкон, означаваше, че нещо не ти е като при нормални­те хора.
16-ispolzovanie-geoinformacionnih-tehnologij-perechen-predstavlyaemih-materialov.html
16-iyulya.html
16-izdeliya-tabachnie-postanovlenie-nacionalnogo-statisticheskogo-komiteta-respubliki-belarus.html
16-izobrazitelnoe-iskusstvo-metodicheskie-rekomendacii-po-prepodavaniyu-uchebnih-predmetov-s-uchetom-primernogo-uchebnogo-plana.html
16-kak-muzhu-s-zhenoj-sovetovatsya-o-tom-chto-klyuchniku-nakazat-o-stolovom-obihode-o-kuhne-i-o-pekarne.html
16-kolesa-parovoza-vrashenie-plechami-sergej-aleksandrovich-detskaya-joga.html
 • institute.bystrickaya.ru/glava-trinadcataya-mozhet-bit-ne-takoe-uzh-dalekoe-mi-vozmozhno-budem-nedoumevat-kak-mog-vozniknut-takoj.html
 • tests.bystrickaya.ru/metodicheskie-rekomendacii-generalnogo-shtaba-vooruzhennih-sil-rf-po-vedeniyu-voinskogo-ucheta-v-organizaciyah-2007-g-stranica-2.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/razdel-6-rezultati-osvoeniya-realizuemih-obrazovatelnih-programm-otchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya-municipalnogo.html
 • pisat.bystrickaya.ru/strukturnij-sintez-geterogennih-podsistem-obrabotki-informacii-v-mnogofunkcionalnih-programmiruemih-analogo-cifrovih-sistemah.html
 • holiday.bystrickaya.ru/nauchno-informacionnij-centr.html
 • university.bystrickaya.ru/fenomen-turizma-socialno-filosofskij-analiz.html
 • nauka.bystrickaya.ru/upravlenie-resursnim-obespecheniem-sovremennogo-universiteta-v-usloviyah-organizacionnih-izmenenij.html
 • books.bystrickaya.ru/dokumentaciya-hvatit-rabotat-sverhurochno-pora-rabotat-racionalno-dlya-sistemnih-administratorov.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/mezhdunarodnie-i-valyutnie-otnosheniya-i-valyutnaya-sistema.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-po-opd-f-15-konstitucionnoe-pravo-zarubezhnih-stran-napravlenie-podgotovki.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/konspekt-zanyatiya-po-razvitiyu-rechi-dikie-zhivotnie-zimoj.html
 • occupation.bystrickaya.ru/metodicheskie-ukazaniya-kvipolneniyu-laboratornoj-raboti-po-discipline-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-dlya-studentov-vseh-specialnostej-i-form-obucheniya.html
 • nauka.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-uchebnoj-disciplini-sovremennoe-priborostroenie-dlya-napravleniya-200100-priborostroenie-sostavitel.html
 • thesis.bystrickaya.ru/pravitelstvennoj-komissiej-rf-ot-21-07-96-g-2727p-p8-bo-rpo-ufa-1999-stranica-19.html
 • assessments.bystrickaya.ru/dnevnaya-36-uchebnoe-posobie-dlya-samostoyatelnoj-vneauditornoj-raboti-studentov-specialnosti-finansi-i-kredit.html
 • school.bystrickaya.ru/bolshaya-yalta-mishor-ooo-firma.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/reglament-federalnoj-sluzhbi-po-nadzoru-v-sfere-prirodopolzovaniya-stranica-2.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/kursovaya-rabota-tema-postroenie-analogo-cifrovih-preobrazovatelej.html
 • grade.bystrickaya.ru/obshaya-harakteristika-programmi-cel-i-zadachi-gorodskoj-programmi-celevie-napravleniya-programmi.html
 • bukva.bystrickaya.ru/samolyotnie-svyaznie-radiostancii.html
 • assessments.bystrickaya.ru/direktor-mbou-novotinchalinskaya-sosh-imeni.html
 • essay.bystrickaya.ru/dlya-spaseniya-nasti-fedorovoj-ne-hvataet-988-076-rublej-anyu-zaharovu-v-fevrale-gospitaliziruyut-v-berline-18.html
 • grade.bystrickaya.ru/metodika-uchebnogo-predmeta-nablyudenie.html
 • education.bystrickaya.ru/-2-harakteristika-tipovih-grupp-sledstvennih-situacij-skladivayushihsya-pri-rassledovanii-prestuplenij-sovershennih-voennosluzhashimi-v-rajonah-vooruzhennogo-konflikta.html
 • paragraf.bystrickaya.ru/zanyatie-6-nashi-uchitelya-celi-pomoch-pyatiklassnikam-zanyat-novuyu-socialnuyu-poziciyu-po-otnosheniyu-k-pedagogam.html
 • vospitanie.bystrickaya.ru/zakupki-stranica-7.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/programmi-uchebnih-kursov-po-discipline-russkij-yazik-kak-inostrannij-dlya-studentov-aspirantov-i-stazherov.html
 • assessments.bystrickaya.ru/chukovskayal-sobranie-sochinenij-v-6-ti-toforml-hudozh-l-zbarskogo.html
 • school.bystrickaya.ru/glava-2-ekspedicionnie-obsledovaniya-hozyajstv-kalmickoj-stepi-n-a-eldyaeva-evolyuciya-metodov-regionalnogo.html
 • composition.bystrickaya.ru/polozhenie-ob-obuchenii-grazhdan-inostrannih-gosudarstv-v-aspiranture-federalnogo-gosudarstvennogo-byudzhetnogo.html
 • occupation.bystrickaya.ru/obobshennij-yazik-posvyashaetsya-moej-materi-i-galine-yakovenko.html
 • gramota.bystrickaya.ru/zemlyanie-raboti-instrukciya-sn-478-80-sokrashennij.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/shifr-572070-bibliograficheskij-ukazatel-novih-postuplenij-v-rnmb-maj-iyun-2009-g.html
 • desk.bystrickaya.ru/politicheskie-partii-prezident-i-pravitelstvo.html
 • lesson.bystrickaya.ru/na-temu-grazhdanskoe-pravo.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.